PVC Fönster i Uppsala

Ramen hos ett fönster spelar en avgörande roll för att främja energi- och kostnadseffektiv värmeisolering. Fönsterprofiler av PVC får toppbetyg i jämförelse med aluminium och träfönster. De har bättre isolerings värden och kan minska energi- och uppvärmningskostnader. Det finns en särskilt hög energibesparingspotential vid användning av PVC fönsterkarmar i passivhusstandard. Fönsterbyten Mälardalen AB installerar PVC fönster i olika utföranden för dig som är i behov av fönster i Uppsala.

Kemiprofil PVCPVC

Polyvinylklorid (PVC) är uppbyggd av kol, väte och klor och tillverkas av salt (57%) och olja/naturgaskondensat (43%). PVC har tillverkats kommersiellt sedan slutet av 1930-talet och är i dag ett av de mest använda plastmaterialen. Det används inom en rad områden såsom sjukvården, byggbranschen, sport och fritid.
Man kan t ex finna PVC som mjuka produkter i slangar och blodpåsar inom sjukvården och i hårda produkter som vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar, kabelkanaler, golv och kabelisolering inom byggbranschen.

PVC är ett material som är mycket tåligt och hållbart och 90 % av materialet används i produkter med mycket lång livslängd.

►Läs mer om PVC
PVC Forum: Allmänt om PVC
PVC Forum: PVC idag och imorgon
Vinyl 2010: Miljöprogram
PVC Design: Produkter

jämfört med aluminiumfönster eller trä/aluminiumfönster.


värmeisolering PVCVärmeisolering

U-värde är ett mått på en byggnads värmeisolerande egenskaper och uttrycks i W/m²K. Ju lägre värde, desto mindre värme försvinner ut. U-värdet påverkar såväl energiförbrukningen som känslan av komfort inomhus. Ett bra U-värde för ett modernt fönster ska ligga mellan 1,0-1,3 W/m²K. Ett gammalt 2-glasfönster har ett U-värde på cirka 2,5-3,0 W/m²K.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %. 

För att förbättra värmeisoleringen i ett fönster måste transporten genom värmeledning och luftrörelse minskas. Detta sker normalt bäst genom att använda olika typer av ädelgaser med låg värmeledningsförmåga mellan fönsterglasen.

►Läs mer om värmeisolering
SP: Fakta om fönster
SP: Beräkningar U-värde

PVC fönsterPVC-fönster

De första fönstren monterades redan år 1959 i Europa. I England och Tyskland står idag PVC-fönster för mellan 75-90 % av alla installerade fönster.

PVC-fönster har en mycket lång livslängd och är mer eller mindre underhållsfria i cirka 25-30 år.
De flesta fönsterkarmar och bågar är idag metallförstärkta inuti PVC-profilen.

Dagens moderna PVC-fönster varken gulnar, bleknar, spricker eller kritar av sig. PVC-fönster har ett lägre pris på mellan 25-50 %
 

Bullerdämpning PVCBullerdämpning

Ett fönsters bullerdämpande egenskaper mäts i dB (decibel). Ju högre värde, desto bättre bullerdämpande förmåga. Vid en dämpning av 40 dB upplevs bullret som halverat jämfört med 30 dB.

Ett gammalt 2-glasfönster har en dämpning på cirka 30 dB medan ett modernt isolerglasfönster kan ha en dämpning på upp mot 45 dB.

►Läs mer om bullerdämpning
SP: Fakta om fönster
 
                

FÖNSTERBYTE AB

   
Utställning/Kontor
018- 40 00 62 | info@fonsterbyte.se
Hitta hit
   

Jan Karlsson | VD / BRF / Montage
070- 848 54 95 | info@fonsterbyte.se
 
Royne Svensson Försäljning / Villor
072- 522 80 44 | royne@fonsterbyte.se
 
Peder Karlsson | Projektledare
073- 056 20 30 | peder@fonsterbyte.se
 
Michaela Garellick | Ekonomiansvarig
018- 40 00 62 | michaela@fonsterbyte.se
 
 
 
 
. . . . . .